V Kronobergs valda kongressombud

Kongressombudspresentationer
Valda ordinarie
Janna Tisjö, V Alvesta ordinarie
Maria Garmer, V Braås-Rottne ordinarie
Mikaela Gross, V Uppvidinge ordinarie
Robert Armblad, V Växjö ordinarie

Valda ersättare
Morgan Karlsson, V Ljungby ersättare
Christer Persson, V Markaryd ersättare
Karl-Bertil Bertilsson, V Älmhult ersättare
Björn Knudsen, V Växjö ersättare

 

Presentationer

Janna Tisjö
Tel. 0735-444581

Mail. [email protected]
”Jag heter Janna Tisjö, jag är 36 år. Jag är vice ordförande i distriktet och ordförande i V-Alvesta och sammankallande i den internfeministiska gruppen i distriktet. Just nu går jag en 3-årig utbildning till grundlärare med inrikting mot arbete på fritidshem. Jag bor i Alvesta med min man och vår katt. För mig är det viktigt med omfördelning av resurser i samhället, från dem som har mest till de som inte har lika mycket och det anser jag att vår valplattform tar upp. En annan viktig fråga för mig är miljön och en omställning mot ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där man skiftar fokus från ekonomisk tillväxt till hållbara miljö och klimatmål.

 

Maria Garmer
tel. 0704-030595
Mail. [email protected]
Mitt namn är Maria Garmer, jag är 37 år och studerar beteendevetenskap.
Jag bor i Viås, en mindre by utanför Braås och är aktiv i Braås-Rottnes partiförening.
Som representant för Vänsterpartiet i Växjö kommun, har jag uppdrag som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare i Byggnadsnämnden samt vice ordförande i Stiftelsen Braåsgården.
Jag känner ett stort engagemang för de frågor som rör landsbygden och de utmaningar som mindre orter ställs inför. Jag har deltagit vid en kongress tidigare och får jag möjlighet att åka till kongressen 2018 är min förhoppning att kunna driva frågor som rör landsbygd och jämställdhet.

I partistyrelsens förslag till valplattform går att läsa följande: ”Varje människas frihet hänger samman med alla människors frihet, med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig. Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig som starkast”.
En betydande del i ett åstadkomma ett jämlikt samhälle är just att skapa möjligheter till frihet oavsett var du bor. På landsbygden handlar det om fungerande serviceutbud, god infrastruktur, att få bukt med lärarbrist och se till att skolan erhåller samma resurser som skolor i stan, att matcha arbeten med de som är arbetssökande genom exempelvis riktade yrkesutbildningar, men också om ett inspirerande och fritt kulturutbud och mötesplatser som hålls öppna.

Valplattformen belyser vikten av att avståndet till städerna inte ska styra hur god välfärden är, för att det ska bli verklighet krävs likvärdiga grundförutsättningar. Min förhoppning är att Vänsterpartiet under årets kongress fortsätter att utveckla sitt arbete för ett socialt jämlikt och jämställt land.
Maria Garmer

 

Mikaela Gross
Tel. 070-5505106
Mail. [email protected]
Jag heter Mikaela Gross, 41 gammal och bor i Åseda. Är gift och har fem barn mellan 5 och 15 år. Normalt är jag Egenföretagare men är just nu sjukskriven. Jag gick med i Vänsterpartiet 2013. Politisk verksam är jag i Uppvidinge som Ordförande i partiföreningen och ersättare i Kommunfullmäktige. I Regionen är jag ersättare i Regionala Utvecklings Nämnd och sitter även som Vänsterpartiets Representant i arbetsgruppen ”God och nära vård”. Mina politiska tyngdpunkter ligger på Skolan och Hälso och Sjukvård och naturligtvis Landsbygdsfrågor. Jag tycker om varan valplattform: Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste…!!! Särskilt viktigt i dagens samhälle.

 

Robert Armblad
Tel. 0709932825
Mail. [email protected]
Namn: Robert Armblad Ålder: 28 Sysselsättning: Lärare.Tankar om valplattformen Partistyrelsens förslag till valplattform med fokus på jämlikhet är i mångt och mycket en bra plattform med många goda förslag för hur vi bygger ett samhälle för alla och inte bara för de rika. Den beskriver på ett bra sätt hur makten har förskjutits bort från demokratiska institutioner och istället förflyttats till internationella storbolag. Även om grundförslaget till valplattform är bra så finns det en del frågor som jag anser att man hade behövt skärpa eller lägga till. Låt det gemensamma leda vägen De privata företagen under kapitalismen har endast vinst som mål och därför måste det nödvändiga omställningsarbetet i första hand utgå från det offentliga. Volkswagen och andra miljöbovar har tydligt visat att det inte räcker med regleringar. Det enda sättet att ha verklig kontroll över produktionens utsläpp är att äga produktionsmedlen. Därför kommer jag ställa mig bakom motioner med utgångspunkten i att återta privatiserade verksamheter till det offentliga och därtill bygga ut nya som ska leda omställningsarbetet. Totalrenovera Sverige Jag anser att Vänsterpartiet borde utarbeta ett lånefinansierat investeringsprogram för storskaliga satsningar på det offentliga när det gäller utbildning, bostadsbyggen och infrastruktur. Jag har därför som medlem ställt mig bakom motionen ”Totalrenovera Sverige” som ställer just ett sådant krav på storskaligt investeringsprogram. Liknande satsningar har byggt stora delar av västvärldens välfärdssamhällen och politiker som Bernie Sanders, Jeremy Corbyn och Jean-Luc Mélenchon visar att det både går att nå stora valframgångar och förändra samhällsdiskursen med ett sådant krav. Dags att bryta med storfinansens EU När det sedan gäller valplattformens kritik av det internationella kapitalet och diverse antidemokratiska frihandelsavtal så har man helt låtit bli att nämna EUs roll i det hela. Jag ställer mig därför bakom de motioner som förtydligar att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige ska gå ur EU. EU är ett borgerligt projekt för storfinansen med en grundlag som kräver nyliberal politik från sina medlemsländer. Om detta borde ingen tveka efter förnedringen av Grekland, hemlighetsmakeriet kring frihandelsavtalet TTIP och hur EU har agerat i flyktingfrågan. Internationell solidaritet och fred Sverige har länge varit en del av den internationella krigsföringen genom sin vapenexport. Därför anser jag att skrivningarna om svensk vapenexport bör skärpas från att handla om ”skurkstater och diktaturer” till att handla om ett totalförbud för vapenexport. Svenska vapen ska inte vara en del av stormakters imperialistkrig.

 

Morgan Karlsson
Tel. 070-6231417
mail. [email protected]

Jag heter Morgan Karlsson 41 år, gift samt ett barn (snart 5 år) och arbetar som ledsagare.
Född och uppvuxen i Ljungby. Bodde några år i Göteborg, men längtade tillbaks och flyttade hem igen efter ett tag.
Sitter i styrelsen Vänsterpartiet Ljungby samt i DS.
Jag brinner för att bekämpa orättvisor av alla de slag. T.ex. kan det handla om bostäder, äldrevård, lss, pensioner, ojämlikhet, rasism, m,m. Ja listan kan göras lång.
Ett jämlikare samhälle är ett trevligare och bättre samhälle!
Morgan Karlsson

 

Christer Persson
Tel. 070-591 84 98
Mail. [email protected]
Christer Persson. efter 42 års arbete inom socialtjänst är jag sedan september pensionär. Senast arbetade jag som verksamhetschef i Hässleholms kommun med ansvar försörjningsstöd, integration och bosättning av medborgare som är utestängda från den fina bostadsmarknaden ( inkl. Allmännyttan). Jag har alltså arbetat inom socialtjänstens alla områden, tidigare bl.a. i Ljungby. Jag lämnade detta arbete eftersom vi inte fick nödvändiga resurser för att arbeta enligt gällande lagstiftning. Är född och uppvuxen i Bromölla. PÅ mitt första arbete i hemkommunen, där VKP och S alltid  hade stor majoritet,  var uppgiften bl.a. att ta tag i mycket som låg efter bl.a. klagomål från länsstyrelsen. Ett av dessa klagomål var kritik av att kommunen inte löst problemen i Valjehemmet där min farfader blivit innebränd p.g.a. personalbrist. För enkelhetens skull hade man låst hans dörr och det började brinna. Den röda kommunen  borde haft bättre  ordning kan man tycka. I många andra kommuner jag arbetat inom har personalresurserna inte varit i nivå med lagstiftningen  krav och jag har bytt fler jobb p.g.a. detta. Det är tyvärr inte helt lätt att se koppling mellan politisk ledning och kärnverksamhetens resultat i socialt arbete. Alltså behövs politiken ha rättvisa som mål men vi måste också ha bevis på att detta kommer medborgare  till del i verkligheten. I dag har vi nya problem på bl.a. socialförvaltningar  där pappersarbete och planer har börjat bli blivit viktigare än kärnverksamheten. Inom socialtjänst är det lätt att se behov av ett rättvisare Sverige men också ett effektivare arbetssätt. Ex. är mer än hälften av att som lever på socialbidrag arbetslösa utan synliga sociala problem .Likväl måste alla utredas av stressade socialarbetare och tvingas sälja eventuella tillgångar. Budskapet är att arbetslösheten  för dessa är deras eget fel. Vi har privat nu  precis fått tid  till barnhabiliteringen efter 1.5 års väntan .

Detta är bakgrund till syn på förslag till valplattform:
Plattformen berör många viktiga områden. Mjöligen kunde de ökande orättvisorna tydligare  lyftas fram. Orättvisorna gäller ekonomi, hälsa, boende, skola. Bra att man lyfter behov av att tala med varandra vilket också görs av Jonas. Sex timmars arbetsdag med konkreta förslag att detta prövas i varje kommun, bra.Järnvägar och styrning mot miljövänlig kommunikation. Förstatliga  skolan ( VPK hade tyvärr stöttat kommunaliseringen).Allinasfrihet. Kommunerna sköter inte bostadsförsörjningen  o många planerar istället för att slippa fattiga medborgare. Staten måste ta ansvar. Saknar krav på återförande av fastighetsskatt . Ska allinasen beslut om att allmännyttan ska vara vinstdrivande verkligen vara krav? Rättvist pensionssystem. Tyvärr finns det ingen koppling mellan ett jämlikt samhälle och en fungerande sjukvård (sid 19). De brister i välfärden som många medborgare upplever i dag är allvarliga. Det måste framgå tydligligt att V kräver en fungerande sjukvård med omedelbart rätt till hjälp utan eviga köer där personalen inte ska behöva inte slitas ut. Ska inte tandvård  ingå i sjukvård. England  har klarat detta. Delad föräldraledighet ser bra ut som jämställdhet men i arbetet har jag träffat många mammor som med glädje själva tar han om sina barn eftersom   pappan har dålig förmåga. Förslaget saknar barnperspektiv för de sämst ställda tyvärr. Sid 230.Hur ska kvinnojourer kunna bidraga  till jämlikhet mellan kvinnor och män. Vore bättre att se till att kvinnojourer hade förtur till skyddare boende för utsatta . Ett stort antal nyanlända kommer inte i arbete och tydlig satsning på utbildningsinsatser är avgörande. Förslag  på studier i svenska  och utbildningssatsningar för alla asylsökande är svårt att motivera. En del asylsökande kan ganska snabbt bedömas inte ha möjlighet att få asyl. Varför ska de utbildas? Förklara detta för ev. väljare  som står i kö på kö till andra verksamheter.

 

 

Karl-Bertil Bertilsson
tel 0705314747
mail [email protected] 

Jag är 73 år och således pensionär. Jag har varit lärare på gymnasieskolan här i Älmhult. Mina uppdrag för närvarande är ordinarie styrelseledamot i Älmhultsbostäder, ersättare i Miljö- och Byggnämnden och jag är nämndeman i Växjö tingsrätt.
Jag vill framför allt verka för att få bort eller minska det privata vinstintresset inom skola, vård och omsorg. Jag vill också att det byggs fler små hyresrätter till rimliga hyror.

 

 

Björn Knudsen
Tel: 0767683766
Mail [email protected]
Presentationstext
Mitt namn är Björn Knudsen jag är 45 år. Jag är ny i politiken, jag har tidigare arbetat som egenföretagande kortfilmsproducent men för närvarande skriver jag böcker och strävar efter att bli författare. Jag sökte mig till Vänsterpartiet i Åre Järpen i Jämtland 2015 för jag tyckte Jonas Sjöstedt var den enda politiker som i media presenterade bra förslag och en hade en vettig politik.

Under den tid som jag verkade i Vänsterpartiet Järpen, lyckades Vänsterpartiet få tillstånd en satsning på ett vägbygge mellan Åre och Östersund, den gamla vägen var i dåligt skick med gropar och hål och med den nya vägen som byggdes fick Jämtlandsborna en säkrare resa från fjällbyarna vid Åre till tätorten Östersund.

Jonas gjorde också flera besök i Östersund vid tillfället och med mitt och min valkrets initiativ lyckades den framgångsrika politiken med ”rätt till heltid” få fäste på riksplanet, ”rätt till heltid” var en satsning på deltids- och timanställda inom kommuner och landsting. Att låglöne arbetare skulle erbjudas en stabil och säker inkomstkälla med heltidstjänster inom kommuner och landsting över hela Sverige.

På kongressen har jag fyra kongressmotioner som jag har tänkt att prata om, men mitt starka kort, den motion jag har mest förhoppningar till är: Rätt till lagstadgad minimilön om 13000 sek i månaden. Det finns en lagstiftning i Sverige som säger att den lägsta lön som arbetare skall erhålla är ca 11800sek i månaden, tyvärr när arbetsmarknadens parter gör upp om löner i löneförhandlingar bryts det mot denna lag. Och det förekommer lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden där fattiga utrikiska arbetare ställs mot fattiga svenska arbetare. Lagen efterföljs inte i Sverige idag. Jag vill med denna kongressmotion höja den lagstadgade minimilönen till 13000sek i månaden så att en arbetare i Sverige skall kunna leva på sin lägstalön och därigenom få bättre levnadsvillkor. Om en sådan lag införs och praktiseras kommer skatteintäkterna att öka.

Jag tycker att vänsterpartiets valplattform är gedigen och bra men önskar kanske att handikappfrågor lyfts i valplattformen lite mer då handikappade och människor med olika funktionshinder är en stor väljargrupp.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jobba för oss!

Vänsterpartiet Kronoberg behöver ny(a) medarbetare!

Vänsterpartiet Kronoberg är har totalt 9 partiföreningar i Kronobergs 8 kommuner

Vi söker dels 35 % politisk sekreterare till V-gruppen inom Region Kronoberg, dels en deltid valombudsperson, ca 40 %, båda arbetsplatserna är belägna i centrala Växjö.
Tjänsterna kan sökas som helhet eller var för sig.
Valombudspersonen ska komplettera en nu anställd ombudsperson.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär mycket kontakt med partiföreningar, parlamentariker, enskilda medlemmar och allmänhet. Arbetet innebär också viss samverkan med Ung Vänster, Vänsterpartiet och partistyrelsen/partikansliet centralt.

Du kommer att arbeta nära distriktsstyrelsen och framförallt dess arbetsutskott. I tjänsten ingår kommunikationsarbete, hantering av vårt medlemsregister, vår webbplats och vår Facebook, arbete med studier i linje med distriktsstyrelsens beslut samt ansvar för planering och deltagande i valrörelsen 2018 runt om i länet.

Du delar vänsterpartiets värderingar. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är mångsidig och kan arbeta både självständigt och i arbetsgrupper. Du har körkort och tillgång till bil.

KVALIFIKATIONER
Du har kännedom om Vänsterpartiets politik och organisation. Erfarenhet från styrelsearbete, eller annat organisatoriskt arbete, inom Vänsterpartiet eller motsvarande organisation är meriterande.

UPPLYSNINGAR

Tillträde: snarast möjligt eller senast 2018-01-01

Anställningstid som längst: 2018-12-31, med en månads ömsesidig uppsägningstid

Anställningsform: allmän visstid
Omfattning: 75% eller enligt överenskommelse.
Oreglerad arbetstid, arbete kvällar och helger förekommer.
Lön: Enligt avtal

ANSÖKAN
Mejla din ansökan snarast, senast 2017-12-08, till: [email protected]

Närmare upplysningar av nuvarande ombudsperson och politisk sekreterare Daniel Liffner, 070 58 30 555 och V Kronobergs ordförande Carin Högstedt, 0724525559.

Vänsterpartiet Kronoberg, Vattentorget 1, 35234 VÄXJÖ.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets fyllandsval i Region Kronoberg

Vänsterpartiet valdes följande personer till uppdrag i Region Kronoberg efter Lennart Värmby.

Ordförande i FoU: Carin Högstedt, Växjö
Ordinarie i regionstyrelsen: Daniel Liffner, Växjö
Ersättare i regionstyrelsen: Tryggve Svensson, Ljungby

Ledamot i organisationsutskottet: Daniel Liffner, Växjö
Ordinarie i fullmäktiges valberedning: Jerker Nilsson, Älmhult
Ersättare i fullmäktiges valberedning: Fanny Battistutta, Växjö

Ordinarie i regionstyrelsens arbetsutskott: Daniel Liffner (Väljs även till Sideum), Växjö
Ordinarie i regionstyrelsens personalutskott: Tryggve Svensson, Ljungby
Almi företags partner: Mikaela Gross, Åseda

Repskap för Sydsverige: Fanny Battistutta, Växjö

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utbildning i Lenhovda 29oktober

Söndagen den 29 oktober ordnar vi utbildning i bl a kommunallagen, öppen för alla vänsterpartister både i vår kommun och länet i övrigt.

Träffen hålls i Borgen i Lenhovda kl 10-16 och ledare är f kommunchefen Paul Kowalski med bred erfarenhet från jobb i flera kommuner, numera pensionär.

Anmälan till kursen till Mikaela Gross senast den 15/10. Mejl: [email protected] eller tel 070-2836334

 Mycket välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EN STARK VÄNSTERPROFIL OCH FÖREBILD HAR LÄMNAT OS

 

Bildresultat för lennart värmby

Den 17 september nåddes vi av beskedet att vår partikamrat Lennart Värmby avlidit efter att under några år kämpat emot sin cancersjukdom.

Lennart var född och uppvuxen i Borås men kom i unga år till Kronobergs län för att arbeta i Emmaus arbetskollektiv. Men ganska så snart insåg dåvarande VPK Kronobergs partiledning, med rätta, vilken utomordentlig företrädare Lennart kunde bli för partiet och han anställdes som ombudsperson i Kronobergs län. Ett arbete som Lennart kombinerade med att företräda partiet i kommunpolitiken i Växjö under många år. Mellan 1998-2002 arbetade Lennart i Sveriges riksdag med uppdrag som suppleant i näringsutskottet och skatteutskottet. Han utsågs senare  till en av regeringens vindkraftsamordnare – ett uppdrag som han tog sig an med okuvlig energi, glädje och lust, liksom han gjort med alla övriga uppdrag han haft. Efter valet 2014 blev Lennart ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen i Region Kronoberg, gruppledare för vänsterpartiets regiongrupp och ordförande i FOU-beredningen. Lennart var också en känd och aktiv förespråkare för sociala företag och var en drivande kraft i en mängd olika sammanhang. Alltid med hjärtat till vänster!

Lennart har under nästan 50 år varit en av Växjös starkaste och mest uppskattade profiler. Iklädd sin välkända Vega-mössa, skinnväst och med ett smittande leende och en stor portion humor blev han snart en välkänd och uppskattad talare vid ett otal torgmöten, valrörelser och en mängd olika solidaritetsarrangemang i Växjö. Inte endast i hemstaden Växjö utan i hela länet och så även i Stockholm under sin riksdagsperiod. Han hade förmågan, att oavsett politisk uppfattning, få ett stort förtroende för sina kunskaper, sitt aldrig sinande engagemang och sitt sätt att lyssna på allmänheten (eller ”allmogen” som Lennart brukade säga i sina tal). Det var inget passivt lyssnande, utan när det behövdes för att rätta till orättvisor, så tog han självklart itu med det i sitt politiska arbete. Personligen uppskattade jag också väldigt mycket kamratskapet och vänskapen – även när vi i vissa politiska frågor hade skilda uppfattningar. Vi diskuterade och debatterade sakfrågorna men efter diskussionerna så var kamratskapet och vänskapen lika stark.

När Lennart talade lyssnade en. Ett exempel är en valrörelse där en mängd politiker höll sina tal vid Speaker´s Corner i Växjö. Jag besökte en av alla de affärer som ligger runt om denna plats. Jag hörde en av personalen säga: ”Vi har dörren stängd, trots värmen. Det är så tröttsamt att höra alla dessa politiker prata. Men när han med Vega-mössan pratar, då öppnar vi dörren för han är det roligt att lyssna på!” Ja, många dörrar öppnades för Lennart, men framför allt öppnade Lennart dörren för många människor. Otaliga är de berättelser vi får ta del av från människor som mött Lennart i en mängd olika sammanhang, och vad dessa möten betytt för de olika personerna.

Värme, humor och med ett äkta patos för solidaritet och rättvisas minns vi Lennart. Det är med sorg och saknad efter en fantastisk person som vi delar sorgen med Lennarts maka Carin Högstedt och barn, barnbarn och övrig släkt.

Eva-Britt Svensson

Distriktsstyrelsen V Kronoberg

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet kräver 44 rättvisemiljarder till det svikna Sverige


Vänsterpartiet vill över en tioårsperiod satsa totalt 44 rättvisemiljarder på det svikna Sverige. Pengarna ska gå till att bland annat bekämpa arbetslöshet, rusta bostäder och säkerställa offentlig service i områden som på många sätt har lämnats efter när andra har dragit ifrån.

– Vi vill satsa på de förorter, bruksorter, glesbygdsområden och andra delar av Sverige som har svikits av den tidigare Alliansregeringen. I sommar har vi haft RUT-avdrag i Sverige i 10 år. Det har kostat skattebetalarna runt 21 miljarder kronor och främst gynnat de som redan har det gott ställt. Nu är det dags att satsa på en annan del av den svenska befolkningen. De som har fått stå tillbaka, de som bor i de svikna delarna av Sverige, säger Jonas Sjöstedt.

Pengarna ska kunna sökas av kommuner som har områden med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Användningen av medlen kommer att se olika ut i olika områden, men insatser för jobb, utbildning, service och mot sociala problem är i centrum.

– Vi vill ge människor möjligheter och framtidstro. Oavsett var man bor i Sverige ska man känna att samhället satsar på en. Alla har rätt till jobb, utbildning, rik fritid, säger Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill i förhandlingar med regeringen om höstbudgeten driva kravet och fördela anslagen enligt följande: 1 miljard för 2018, 3 miljarder för 2019 och 5 miljarder för år 2020 och därefter 5 miljarder per år. Sammanlagt 44 miljarder kronor över tio år.

Läs mer om förslaget här (pdf)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet Kronobergs sommarhälsning

 

Välkomna till vår webbplats, kronoberg.vansterpartiet.se
Här finns  ett kalendarium med information om kommande aktiviteter och utbildningar som Vänsterpartiet Kronoberg och våra partiföreningar planerar samt kontaktlistor till våra företrädare runt om i länet.

Sedan en tid tillbaka finns Vänsterpartiet Kronoberg på sociala medier såsom:
Facebook – Vänsterpartiet Kronoberg
Twitter – V Kronoberg
Instagram – Vänsterpartiet Kronoberg
Gå gärna in och gilla oss och följ oss!
Vi planerar en utbildning i sociala medier för alla intresserade 16/9 på distriktskansliet, Vattentorget 1 i Växjö, mer info kommer efter sommaren.

Vänsterpartiet Kronoberg har börjat använda aktivistverktyget ”Zetkin” Vi kommer under hösten att kontakta alla medlemmar i distriktet och börja planera den stundande, tillika spännande valrörelsen 2018, så bli inte förvånad när vi ringer till dig med telefonnummer 070 58 30 555 för att fråga om du vill kandidera och/eller aktivera dig för ett starkare Vänsterparti in i framtiden!

Vi har under en tid med jämna mellanrum, haft digital livesändning och chatt på storbild med partiledare Jonas Sjöstedt och ekonomisk talesperson Ulla Andersson för att få information och fråga om aktuellt läge i Svensk rikspolitik. Vi skulle bli hjärtligt glada om fler ville delta fysiskt på dessa träffar där vi kan umgås, diskutera och glädjas tillsammans. Nya inbjudningar kommer efter sommaren till aktuella sändningar =)

Vi hoppas att ni med nära och kära får en lugn och behaglig sommar så ni kan passa på att vila inför den politiskt aktiva hösten med Vänsterpartiet i Kronoberg som innehåller bl.a. kongress, Vänsterdagarna och spikandet av de lokala listorna till riksdags- och regionvalet 2018.

 

Rapport från Vänsterpartiets regiongrupp

Sista tiden innan semestern slog igång på riktigt så har vi haft regionfullmäktige i två hela dagar. Vår rödgröna budget är en rejäl satsning på hälso- och sjukvården. Med 40 öres skattehöjning som ger drygt 160 miljoner kronor har vi möjlighet att fortsätta den redan inledda politiken med att ta bort delade turer, ge bättre ersättning för nattarbete, bonus till de som ställer upp på obekväma tider.

Ni har säkert sett och hört om barnmorskorna, undersköterskorna och andra som protesterat och vill har mer lön och bättre arbetsvillkor. Vi i den rödgröna politiska ledningen är inte emot eller döva. Vi lyssnar och har både viljan och nu kraften när den rödgröna budgeten gick igenom fullmäktige! – vilket betyder att vi 2018 har ekonomi att fortsätta att byta ut hyrpersonal mot fastanställda i vården!

Dagen efter blev det lite av en reaktion när de borgerliga föreslog med anledning av delårsrapporten att fullmäktige skulle öka sparandet från 60 miljoner till 120 miljoner. Absurt och ogenomförbart, men denna gång fick de stöd av SD! I övrigt en del motioner och en avsägelse från Janna Tisjö, Alvesta som ersättare i regionala utvecklingsnämnden. Ny ersättare blev Mikaela Gross, Uppvidinge. Välkommen Mikaela! Vår regiongrupp täcker hela länet och alla kommunerna, det är då vi får en riktigt bra verklighetsförankring och kan driva en bra politik i regionen. Stora rubriker och upprörd debatt blev det när ett förslag från förvaltningen förra veckan innehöll att akuten på Ljungby lasarett skulle stängas under sommaren. Tryggve Svensson fick första sidan i Smålänningen plus stort utrymme inne i tidningen på måndagen. Han sa klart ifrån att akuten ska vara öppen dygnet runt! De borgerliga har försökt att få det till att det finns en dold agenda som ska leda till att Ljungby lasarett ska stängas. Sanningen är att regionen investerar nu i en om- och nybyggnad av Ljungby lasarett med nytt akutintag, nya vårdplatser och operationssalar med mera.

Nu väntar en sommar och sedan ska vi i god tid börja förbereda 2018 och vår budgets genomförande. Det är också valår och vi ska ut och knacka dörr, dela blad, vara med på marknader, visa oss och agitera för vår politik, skriva insändare, vara med på internet och ja, göra vad vi kan för att budget 2018 bara blir början på en rödgrön epok! Du som vill kan lyssna av regionens fullmäktige under den gångna mandatperioden på länken nedan. http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/webbsandningar/

Under hösten ska vi börja formulera ett nytt kulturprogram för regionen inför nästa mandatperiod. Ett program som ska ge vänsterpartiet ökat stöd och tillsammans med S och MP en majoritet. DU som medlem kan alltid vara med att påverka och vara delaktig i vårt viktiga arbete!

Bästa hälsningar
Vänsterpartiet Kronoberg
Vattentorget 1, plan 2
Tel. 070 58 30 555
Mejl. [email protected]

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Carin Högstedts ordförandehälsning =)

Nyhetsbrev från Vänsterpartiets Kronobergs ordförande

 

Hej alla!

 1. På vår webbsida finns nu ett kalendarium som ska fyllas på allt eftersom. Det rör sig över hela 2017 och 2018 fram till valet, som äger rum 9/9. Så fort någon förening planerar en utåtriktad aktivitet, så anmäls det till Daniel, som ska hålla den aktuell. Jag gör sammaledes med ett dokument som korresponderas per mail.
 2. Det blir ingen jätteannonsering om V-aktiviteter i juni (diskuterades på senaste DS-mötet). Men samannonsering i Smp blir det, enkel annons, med sammanlagt fem evenemang inom SMPs spridningsområde. 9/6 publiceras annonsen. V Lessebo, V Alvesta, V Uppvidinge, V Växjö och V Tingsryd är med i annonsen, om sina aktiviteter juni-juli.
 3. ETC Växjö har redan börjat ges ut. Första numret kom i fredags och vi var några V-partister som delade gratisnummer på stan för att få upp intresset. Några av oss deltog i den dagens releasefest på Café de Lux.
 4. Vad jag kan bedöma så är det rätt uppåt i flertalet partiföreningar i distriktet. En del har riktigt gott självförtroende, som V Tingsryd, V Uppvidinge och V Växjö/V Braås-Rottne. Opinionsläget är också uppåt jämfört med förra valet, stabilt på 7-8 %. Skulle gärna se tvåsiffrigt förstås.
 5. I kalendariet finns viktiga datum för års- och valkonferens, kongress och en hel del annat. Notera det som känns angeläget för dig. Fundera redan nu på om du vill kandidera på riksdags-, region- och/eller kommunlista! Det är en merit att delta i de utbildningar som distriktet, regiongruppen eller din kommungrupp ordnar.
 6. Efter en väldigt fin helg som den nyss gångna känns sommaren och ledigheten nära. Vi ska unna oss att koppla av för sedan börjar valförberedelserna på allvar. Ha det bra och hör av dig om du har något på hjärtat!

  [email protected]

  [email protected]

  PS ombudspersonen har semester 3/7 – 6/8.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det är vår tur nu

Inkomstskillnaden mellan vanliga löntagare och makteliten är större än någonsin. Vd:ar på svenska storföretag tjänade 66 gånger mer än en undersköterska år 2015. Makteliten som helhet tjänar 22,7 gånger mer än en undersköterska som jobbar heltid i en kommun.

De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnors genomsnittliga månadslön är 87,5 procent av mäns lön. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska kunna åtgärdas måste lönerna i de kvinnodominerade branscherna tillåtas öka i en snabbare takt än i de mansdominerade.

Många lågavlönade kvinnodominerade yrken, såsom barnskötare och undersköterskor, finns inom kommuner och landsting. År 2014 tjänade en barnskötare i genomsnitt 22 000 kronor och en undersköterska 25 500 kronor i månaden. Detta att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på drygt 29 000 kronor i månaden, eller en VD för ett storföretag med 1,6 miljoner kronor i lön per månad.

Deltidsanställningar är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män och över hälften av kvinnor inom arbetarklassen arbetar deltid. Den vanligaste anledningen för både kvinnor och män är ofrivillig deltid.

Vänsterpartiet driver på för:

En ekonomi för alla, inte bara några få
Vänsterpartiet verkar för en ekonomi som är bra för alla, inte bara några få. Kommuner och landsting runt om i Sverige är stora arbetsgivare och dess arbetskraft består av hundratusentals kvinnor som är i behov av trygga anställningar med en lön om går att leva på. För att kunna höja löner och anställa tillräckligt med arbetskamrater behövs pengar.

För att det bli verklighet måste de som har mest bidra mer. Vi måste bort från dagens skattesystem som är riggat för de rika. I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Så kan vi inte ha det.

Dina och mina skattepengar ska gå till en vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som går att leva på. Inte till vinster i privata fickor. Så kan undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare få löner i nivå med manliga kollegor i andra branscher.

Förändra Medlingsinstitutets uppdrag
Vänsterpartiet vill därför att Medlingsinstitutets uppdrag ska förändras så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en successiv utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

Rätt till heltid
Mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, arbetar deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor. Varannan arbetarkvinna arbetar deltid och den vanligaste orsaken är att man inte hittat eller blivit erbjuden ett heltidsarbete. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkar. Vänsterpartiet vill därför att lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm. Anställningar på deltid på deltid ska kunna ingås bara om parterna kommer överens om det. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Fasta jobb
Omkring 620 000 personer, 15 procent av de anställda, har någon form av tidsbegränsad anställning. Men för vissa grupper är andelen betydligt högre. Allra mest utsatta är unga kvinnor i arbetaryrken. Under de senaste åren har andelen som har den allra otryggaste formen av tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning, ökat kraftigt. Anställningsformen allmän visstid infördes 2007 och innebär att arbetsgivaren inte behöver ange något skäl för att den anställde ska ha en tidsbegränsad anställning. Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar behövs, till exempel vikariat eller provanställningar, men det ska krävas bättre skäl än bara det att arbetsgivaren föredrar det. Därför vill vi avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ordförandehälsning 22 november 2016.

 

Oj, oj vad tiden springer iväg helt plötsligt går vi mot Jul.

I distriktsstyrelsen arbetar vi på och vi har ett trevligt och kreativt klimat med en hel del politiska diskussioner.
Bland annat har vi tagit beslut om en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar. Policyn skall gå ut till partiföreningarna och är tänkt att ligga med som ett dokument tillsammans med andra dokument som man skriver under när man kandiderar till ett uppdrag inom Vänsterpartiet.

Partiföreningsskola.
Vi har som jag tidigare berättat om startat vår trestegsutbildning, där vi nu planerar steg två under hösten 2017. Detta med anledning av att partiföreningsskolan genomförs under februari till april 2017.

När det gäller partiföreningsskolan vill jag uppmana alla i partiföreningsstyrelser att lägga sina årsmötet under januari eller februari, detta för att en den nya styrelsen kan starta med partiföreningsskolan.

Utbildningssatsningen är tänkt att hjälpa partiföreningsstyrelserna att arbeta med olika styrelseprocesser i tanke att göra organisationerna och partiet starkt och välorganiserade inför valrörelsen 2018.

Datum för styrelsernas utbildning är:
18 februari
18 mars
22 april

Plats: Vattentorget 1, IOGT huset.
Vi bjuder på fika och lunch.
*Håll utkik efter din partiförenings årsmöte!

Distriktsårskonferensen
Vi börjar redan nu planera för distriktsårskonferens, vilken kommer gå av stapeln på Hotell Rådmannen i Alvesta den 4 mars. Vi kommer börja med gemensam fika 9.30,
Mer information kommer när vi närmar oss men boka in 4 mars i era kalendrar redan nu!

Vädjan! kontakt via e-post
Till er som har en e-postadress men inte anmält den till distriktet, snälla gör det!
Enklast skickar ni ett mail till [email protected] – märk gärna mailet med ”min e-postadress.”

Sociala medier
Sedan en tid tillbaka finns Vänsterpartiet Kronoberg på sociala medier såsom:
Facebook – Vänsterpartiet Kronoberg
Twitter – V Kronoberg
Instagram – Vänsterpartiet Kronoberg

Gå gärna in och gilla oss och följ oss!

Vi är ett växande parti.
Detta är ju roligt men inte så väldigt förvånande, vi har hållit en ren och tydlig vänsterlinje, kraftfullt verkat för att vinster i välfärdssektorn ska bort. Vi arbetar för att deltidsanställningar behöver minska. Bankernas vinster, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt är områden där vi tydligt tar ställning för att dessa grupper behöver betala och ta större ansvar för det allmännas bästa. Vi har på olika sätt uppmärksammat den förändring och försämring som pågår inom LSS.

Sammanfattningsvis har vi idogt arbetat för att klassklyftor ska minska och i varje politisk fråga är det angeläget att lägga an ett klassperspektiv. För klyftorna mellan de som har det gott ställt och de som saknar medel till det lilla extra fortsätter att öka trots en socialdemokratiska styrd regering.

Jag hoppas att vi under årskonferensen även kommer kunna arbeta ihop oss både inför aktuella politiska frågor på lokal nivå och inför kommande valrörelse.
Vi behöver börja lägga grunden till ett fortsatt starkt och växande parti och vi ska fortsätta vara en tydlig röst för att successivt utjämna klassklyftorna.

Amelie Asp
Distriktsordförande
Vänsterpartiet Kronoberg
tel: 070 66 25 579
e-postadress: [email protected]
[email protected]

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar