• Hem
sida

Välkommen till Vänsterpartiet Kronoberg

 

Hej!

Här nedan kommer information om händelser som rör Vänsterpartiet i coronans tidevarv. Det största organisationsmässigt är att kongressen flyttas fram från 21-24/5 till 29/10-1/11. (se mer info nedan) Än så länge gäller de val av ombud som gjorts och kommer att göras. Det innebär att det under veckan som kommer skickas ut en andra valomgång till medlemmar i Växjö kommun.

Har du några frågor kan du skicka dem till [email protected] eller ringa 072-0831990 och prata med mig, Atti Andersson, ombudskvinna.

 

Här kan du läsa en hälsning från Jonas Sjöstedt:

Vänner!

Det är en ovanlig vår vi går till mötes. Coronasmittan har till stora delar lamslagit det svenska samhället. Men istället för att träffa nära och kära, som vi vanligtvis gör när allt känns lite skakigt, uppmanas vi att stanna hemma och minimera våra sociala kontakter. Att inte träffa våra äldre släktingar och vänner. Att stanna hemma om vi själva tillhör en riskgrupp.

Men även om vi inte kan ses som vanligt betyder det inte att varje människa måste klara sig själv. Tvärtom. De senaste veckorna har jag sett hur vi går samman och hjälps åt. Vi hjälper till att handla mat och mediciner till den som tillhör en riskgrupp. Vi ringer varandra för att kolla läget så att ingen ska känna sig isolerad. Vi lyssnar på myndigheterna och genomför de åtgärder som krävs för att inte vården ska bli överbelastad och människor ska bli utsatta för fara.Politikens uppgift i dessa tider är att se till att smittan bekämpas så effektivt som möjligt, utan att människor kommer i kläm. Därför har vi de senaste veckorna lagt all tid på att ta fram förslag som gör det lättare för folk att klara den här krisen.

Vänsterpartiet har drivit på för att sjukvården och äldreomsorgen ska få de resurser som behövs för att människor ska få hjälp. Vi drev på för att karensdagen skulle avskaffas, så att ingen straffas ekonomiskt för att hen är hemma och tar ansvar när den känner sig sjuk. Vi kämpade för att studenter inte ska hamna utan inkomst om universiteten tvingas stänga. Och vi tänker se till att fler kan få a-kassa. Många av dem som nu förlorar jobbet uppfyller inte kraven för att få a-kassa. Det vill vi ändra på.

Tillsammans kommer vi att klara den här krisen, det är jag helt övertygad om. Fram till dess att krisen är över hjälps vi åt, precis som vi gjort hittills. För Vänsterpartiets del innebär spridningen av corona att vår kongress behöver skjutas fram. Istället för nu i maj, blir kongressen 29 oktober-1 november. Det innebär att jag blir kvar som partiledare för Vänsterpartiet fram till dess. Under den tiden kommer jag göra allt jag kan för att effekterna av krisen ska få så små konsekvenser som möjligt för folk.

Ta hand om er själva och om varandra, lyssna på myndigheternas smittskyddsexperter och följ myndigheternas rekommendationer.

Vi klarar det här, tillsammans.

Jonas
                                                                                  

Sammanhållning och              solidaritet i krisen! 

I tider av kris prövas solidariteten. Coronaviruset sätter sina spår, inte bara i människors kroppar utan också i samhället. Många är oroliga för nära och kära och för framtiden. Nu är tid för sammanhållning och solidaritet.

Som parti står vi väl rustade, våra politiska förslag är viktigare än någonsin. Vi har länge pekat på sårbarheten i det ekonomiska systemet. Vi har förslagen som stärker välfärden, förbättrar villkoren för alla de av oss som inte är direktörer eller riskkapitalister, vi har förslagen för ökad jämlikhet. Våra många konstruktiva idéer syftar nu till att minska risken för att människor drabbas av krisen, på nationell, såväl som på regional och lokal nivå. Sverige behöver vänsterpolitik och vår roll är att komma med dessa kloka och kreativa förslag.

Det är viktigt att ta myndigheternas rekommendationer på allvar. Många traditionella partiaktiviteter kommer inte att bli av just nu. Vissa fysiska möten och aktiviteter ställs in. Partistyrelsen har bestämt att partikongressen i maj skjuts upp till senare i höst (mer om detta längre ner i nyhetsbrevet).

Men krisen gör inte att politiken tar paus. Vi behöver helt enkelt hitta andra former för att bedriva politisk aktivitet på och möjligheterna är många. Runt om i landet går människor samman för att hjälpa varandra. Kanske kan just du och dina partikamrater organisera hjälp för att handla mat till äldre? Kanske kan din partiförening ordna öppna möten om vår politik via sociala medier? Kanske kan ni ringa till partimedlemmar som är äldre eller sitter i karantän för att visa omsorg och solidaritet. Det finns många bra idéer runt om i landet som vi tipsar om i detta nyhetsbrev. Kom gärna med fler tips!

Krisen är allvarlig men inte oövervinnelig. Om vi jobbar tillsammans och stöttar varandra så klarar vi det här. Nu är tid för ett solidariskt samhälle.

Hanna Gedin,
Biträdande partisekreterare

 

Partikongressen uppskjuten

Partistyrelsen har beslutat att partikongressen 2020 skjuts upp. Orsaken är den rådande pandemin och de rekommendationer och restriktioner som följer av den. Istället för att genomföras i maj kommer den att äga rum 29 oktober-1 november, fortfarande på Aros kongresscenter i Västerås.

Kongressens dagordning är redan fastslagen och alla de motioner och nomineringar som inkommit kommer att behandlas som vanligt. Vi ställer alltså inte in kongressen, den flyttas endast till ett senare datum.

Alla kongressombud och ersättare som redan är valda gäller som ombud och ersättare även till den uppskjutna kongressen i höst. Alla distrikt som är färdiga med sina kongressombudsval rapporterar in kongressombud och ersättare senast det datum som gäller sedan tidigare, d v s 9 april. De distrikt som ännu inte är färdiga med sina kongressombudsval och kan slutföra dessa ska inrapportera detta senast 9 april.

De distrikt som på grund av rådande läge inte kan slutföra sina kongressombudsval, till exempel för att de är beroende av fysiska möten dit medlemmarna ska resa, kontaktar partikansliet för vidare instruktioner. Praktiska instruktioner för hur ombuden ska rapporteras in till partikansliet skickas i ett särskilt utskick till distrikten under den kommande veckan.

För frågor om kongressens genomförande kontakta: [email protected]
För frågor om ombudsval kontakta: [email protected]

Här hittar du 

Vänsterpartiets

Kronobergsdistrikt

och

V Kronobergs regiongrupp!

Här nedan finner du ett par av de motioner Vänsterpartiet i Region Kronoberg lagt på senare tid.

Har du idéer, eller vill fråga något om regionpolitiken, kontakta oss på

[email protected] !

Interpellation_Vestibulit MotionNewPublicMangement Vänsterpartiet_interpellation_HPVtest Vänsterpartiet_interpellation_FörlossningV41

Dela den här sidan:

Kopiera länk