• Hem
  • Bra och billig ...
sida

Bra och billig kollektivtrafik

Bra, billig och hållbar kollektivtrafik

Det kollektiva resandet är framtidens resesätt och en viktig del av utsläppsminskningarna som behöver ske ligger i transporter. Den bästa resan är den vi kan göra med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt. För att det ska bli möjligt att använda kollektivtrafiken mer för fler behöver den också förbättras och bli mer tillgänglig – både i var den går, hur ofta den går och hur mycket den kostar.

Idag är det fastställt att det ska bli dyrare att åka kollektivt år efter år, samtidigt som det skärs ner på turer till mindre byar och samhällen för att det anses kosta för mycket. Vi vill göra tvärt om. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden. Vi vill öka resandet genom lägre priser. En solidariskt finansierad kollektivtrafik utjämnar möjligheterna att bo, arbeta eller plugga var som helst i regionen, oavsett hur mycket pengar du har.

Stärk jämlikheten, stärk tillgängligheten

Under många år har fokus legat på resorna mellan de större städerna och att strömlinjeforma resandet vilket har lett till en trafik som tar alltför lite hänsyn till äldre resenärer, barnfamiljer och tillgänglighetsanpassningar. Att kunna ta sig till buss- och tågstation på ett tryggt sätt är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Cykel- och gångvägar ska finnas till samtliga nyckelstationer – även för personer bosatta en bit utanför centralorten. Att kunna cykla till stationen med barn, gå med rullator eller på annat sätt få möjlighet att säkert ta sig in till centralorten vid sidan om tung och snabb trafik ger tryggare invånare som hellre väljer kollektivt resande.

Ansvarig för sidan: Robert Armblad

Dela den här sidan:

Kopiera länk