artikel

Vänstervinst för de anställdas säkerhet

Ingen som jobbar i vården ska vara rädd för att anmäla hot och våld

Vänsterpartiet har fått igenom en ändring av Region Kronobergs rutiner gällande hot och våld som innebär att det nu är regionens ansvar att anmäla hot och våld som sker mot personal, tidigare har detta varit personalens eget ansvar.

För Vänsterpartiet i Region Kronoberg är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Ett alltför stort problem är hot och våld mot våra medarbetare.

Det måste vara nolltolerans och riskerna ska i möjligaste mån förebyggas.

När en medarbetare utsätts skall arbetsgivaren alltid erbjuda stöd och ta ansvar för alla anmälningar till polis och andra berörda myndigheter såsom Arbetsmiljöverket.

Hittills har detta ansvar legat på den som drabbats av våld och hot vilket kan skapa en rädsla och risk för repressalier och ytterligare påfrestningar hos regionens medarbetare, Vänsterpartiet har länge föreslagit att arbetsgivaren ska ta ansvaret.

På onsdagens sammanträde av Hälso- och sjukvårdsnämnden fick Vänsterpartiets förslag stöd av hela nämnden som gav förvaltningsledningen uppdrag att göra denna viktiga förändring.

Det känns jättebra att äntligen få igenom den här förbättringen för regionens medarbetare. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att den som utsätts ska få  stöd och att ansvaret för att anmäla ska ligga hos regionen som arbetsgivare. Ingen som jobbar i vården ska vara rädd för att anmäla hot och våld.

säger Christer Persson (V), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet i Region Kronoberg.

Under det senaste året så har det kommit stark kritik gällande arbetsvillkoren i Region Kronoberg och det har larmats i media om situationen på våra sjukhus och vårdcentraler.

Det har varit ett år av kraftig kritik från medarbetarna gällande arbetsvillkoren i region Kronoberg utan att högerstyret har agerat, så det är uppenbart att det är upp till oss i vänsteroppositionen att driva igenom förbättringar för personalen.”

fortsätter Kerstin Wiréhn, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Kronoberg.

För mer information om förändringen kan man kontakta:

Christer Persson (V), ledamot i Hälso- sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige
Email: [email protected]
Telefonnummer: 0707927301

Kerstin Wiréhn (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Region Kronoberg
Email: [email protected]
Telefonnummer: 0705600438

Dela den här sidan:

Kopiera länk