person

Kerstin Wiréhn

Ljungby

Gruppledare
Regionstyrelsen (ledamot)
Regionstyrelsens personalutskott (ersättare)
Regionfullmäktige (ledamot),

Kontakt