person

Susanne Seluska

Lessebo

Regionfullmäktige (ersättare)
Regionala utvecklingsnämnden (ersättare)