sida

Förtroendevalda

 

Ljungbys V-politiker

Kontakta dina politiker!

Ordförande för V Ljungby, ledamot i Kommunfullmäktige & Kommunstyrelsen,

ledamot i styrelsen för Coompanion

E-post:  [email protected]       Tel: 0372-622 42,  0705-677984

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i

Hälso- och sjukvårdsnämnden

E-post: [email protected]      Tel: 0372-103 78

E-post: [email protected]      Tel: 0702-515419, 0372-12369

Ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Demokratiberedningen, ledamot i styrelsen för

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ersättare i styrelsen för Reaktor-Sydost

E-post: [email protected]   Tel: 073-0682805

Ledamot  Socialnämnden
E-post: [email protected] Tel: 0372-24013

Jenny_Ahonen_w

Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

E-post: [email protected] Tel 072-336 10 13

Emil_Göransson_w

Ersättare i Tekniska nämnden

E-post: [email protected] Tel 0709-500653

Christian-Johansson_wp

Ersättare i Barm- och utbildningsnämnden Tel 070 -205 73 38

E-post: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk