sida

Förtroendevalda

Gruppledare
Susanne Seluska

Fullmäktige
1. Björn Zethræus
2. S
usanne Seluska
3. Fabian Seluska

Ersättare:
Jeremias Patron
Kerstin Fröberg

Kommunstyrelsen
Ordinarie Björn Zethræus (även kultur- och fritidsutskottet) Ersättare Susanne Seluska

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordf  Susanne Seluska
Ersättare Maja Lenz

Socialnämnden
Ordinarie Patrik Nyquist
Ersättare Susanne Seluska

Myndighetsnämnden
Vice ordf Joakim Strååt

Överförmyndarnämnden
Ersättare Patrik Nyquist (blir kallad och bör närvara)

Valnämnden
Ordinarie Björn Zethræus,
Ersättare Susanne Seluska

Revisionen
Ordinarie Hasse Henriksson

Bolagen
Lessebo Fjärrvärme: vice ordf Björn Zethræus
Lessebohus, Lessebo Fastigheter, Kyrkebyn: ersättare Björn Zethræus

Dela den här sidan:

Kopiera länk