sida

Nyheter

Hej!

Här finns nyheter från Vänsterpartiets kronobergsdistrikt och Vänsterpartiet i region Kronoberg

Här finns Vänsterpartiets regionbudget för 2021

Vänsterpartiet Regionbudgetförslag 2021

Här finns Vänsterpartiets motioner och interpellationer i regionfullmäktige

Vänsterpartiet_Motion_universitetssjukhus_200220

Motion_privatavårdgivare&försäkringar

Vänsterpartiet_motion_fackl samverkan

Vänsterpartiet_interpellation_FörlossningV41

Vänsterpartiet_interpellation_HPVtest

MotionNewPublicMangement

Interpellation_Vestibulit

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk