• Hem
  • Region Kronober...
sida

Region Kronoberg

Regiongruppens hemsida:

https://regionkronoberg.vansterpartiet.se/

Vänsterpartiets förtroendevalda i Region Kronoberg 2019-2022

Gruppledare
Eva-Britt Svensson
e-post: [email protected]
Tel: 0706-33 13 46

Politisk sekreterare                                                                                                                                                                                                                            Atti Andersson
e-post: [email protected]
Tel: Tel: 072-0831990 0709-484991

Regionfullmäktige

Ordinarie (utöver gruppledare)

Kerstin Wiréhn
Jerker Nilsson
Matthias Sjöberg
Christer Persson

Ersättare

Carin Högstedt                                                                                                                                                                                                                                    Staffan Sandström

Regionstyrelsen
Ordinarie:  Eva-Britt Svensson
Ersättare: Matthias Sjöberg

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ersättare:  Eva-Britt Svensson

Regionstyrelsens personalutskott
Ersättare: Eva-Britt Svensson

Folkhälsoberedningen
Ordinarie: Jerker Nilsson

Trafiknämnden
Ersättare: Linda Fager

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Eva-Britt Svensson

Regional utvecklingsnämnd
Ordinarie: Matthias Sjöberg

Kulturnämnden
Ersättare: Christer Persson

Patientnämnden
Ordinarie: Susanne Borgström

Revisionen
Ordinarie: Jonas Wanér

Förvaltningsrätten: Martin Estvall, Annie Gustafsson

Kammarrätten i Jönköping: Emelie Berg

Göta hovrätt: Vinko Stifanic

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk