sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Matthias Sjöberg,
Helena Lagstrand,
Marianne Wahlin

Ersättare: Mattias Karlsson, Johnny Nylund

Kommunstyrelsen
Matthias Sjöberg
Ersättare: Marianne Wahlin

Kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott
Matthias Sjöberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare: Matthias Sjöberg

Barn- och utbildningsnämndn
Ersättare: Marianne Wahlin

Välfärd och omsorgsnämnden
Vice ordförande: Matthias Sjöberg
Ersättare: Mattias Karlsson

P Gruppledare i kommunfullmäktige
Matthias Sjöberg

P Kommunfullmäktiges valberedning
Matthias Sjöberg,
Ersättare Mattias Karlsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk