sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Elisabet Flennemo
Carin Högstedt
Johnny Werlöv

Ersättare: Håkan Frizén, Ann-Christin Eriksson

I fullmäktige är även Björn Kleinhenz och Maria Garmer, Braås-Rottne ledamöter och Ylva Jönsson, dito, ersättare.

Kommunstyrelsen

Ersättare: Johnny Werlöv

(Ordinarie: Maria Garmer, Braås-Rottne)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(Ersättare: Maria Garmer, Braås-Rottne)

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

(Ersättare: Maria Garmer, Braås-Rottne)

Kommunfullmäktiges valberedning

Ann-Christine Eriksson

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott

Ersättare: Johnny Werlöv

Byggnadsnämnden

Mikael Karlsson

Ersättare: Stefan Hruza

Krisledningsnämnden

(Ersättare: Maria Garmer, Braås-Rottne)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anna Bertland

Ersättare: Frida Sandstedt

Nämnden för arbete och välfärd

Elisabet Flennemo

Ersättare: Jonna Ahlqvist

Omsorgsnämnden

Carin Högstedt

Ersättare: Tomas Blad Lindahl

Tekniska nämnden

Johnny Werlöv

Ersättare: Karolina Allgulin

Överförmyndarnämnden

Ersättare: Anders Göranson

Utbildningsnämnden

Ersättare: Pernilla Ramström

(Ordinarie: Björn Kleinhen, Braås-Rottne)

Kultur- och fritidsnämnden

Håkan Frizén

Ersättare: Ida Qvarnström

Valnämnden

Kristian Rappner

Revisorer

Ordförande: Örjan Mossberg

Bolag

Styrelse för Växjö kommunföretag

(2 vice ordförande: Maria Garmer, Braås-Rottne)

Växjöbostäder

Anders Göransson

Videum

Max Hansson

Vidingehem

(Ersättare: Ylva Jönsson, Braås-Rottne)

Växjö Energi Aktiebolag

Ann-Christine Eriksson

Växjö Energi Elnät AB

Ann-Christine Eriksson

VöFab

Ersättare: Håkan Frizén

Växjö Teater AB

Ersättare: Håkan Frizén

Värends Räddningstjänst

Ersättare: Ann-Christine Eriksson

J P Gustafssons Stiftelse

(Ersättare: Atti Andersson, Braås-Rottne)

Dela den här sidan:

Kopiera länk