• Hem
  • Region Kronober...
sida

Region Kronoberg

Regiongruppens hemsida:

http://regionkronoberg.vansterpartiet.se/

 

Vänsterpartiets förtroendevalda i Region Kronoberg 2015-2018

Gruppledare
Eva-Britt Svensson
e-post: [email protected]
Tel: 0706-33 13 46

Politisk sekreterare

Gertrud ”Atti” Andersson
e-post: [email protected]
Tel: 072-0831990

Regionfullmäktige

Ordinarie

Eva-Britt Svensson
Fredrik Jacobsson
Matthias Sjöberg
Kerstin Wiréhn
Janna Tisjö

Ersättare

Jerker Nilsson
Per Åberg
Christer Persson
Britt Bergström
Saga Sunniva Bergh

Valberedningen
Ordinarie:
Ersättare:

Regionstyrelsen
Ordinarie:  Eva-Britt Svensson
Ersättare: Janna Tisjö

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ersättare:  Eva-Britt Svensson

Regionstyrelsens personalutskott
Ersättare: Janna Tisjö

Folkhälsoberedningen
Ordinarie: Jerker Nilsson

Trafiknämnden
Ersättare: Tina Edberg

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Eva-Britt Svensson

Regional utvecklingsnämnd
Ordinarie: Matthias Sjöberg

Revisionen
Ordinarie: Jonas Wanér

Patientnämnden
Ordinarie: Janna Tisjö
Ersättare: Susanne Borgström

Förvaltningsrätten: Margareta Lundblad

Göta hovrätt: 

Juryn för tryckfrihet
Ordinarie: Björn Gullander

Övervakningsnämnden i Kalmar

Kulturnämnden
Ersättare: Fredrik Jacobsson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk