Region Kronoberg

Regiongruppens hemsida klicka här cropped-V-KRONOBERG_TOP._W.jpg

Vänsterpartiets förtroendevalda i Region Kronoberg
2015-2018

Regionfullmäktige

Gruppledare: Daniel Liffner

Ordinarie:Tryggve Svensson, Britt Bergström, Jerker Nilsson, Wirginia Citron Bogatic, Daniel Liffner

Ersättare: Fanny Battistutta, Mizgin Bingöl, —

Valberedningen

Ordinarie: Jerker, Britt Bergström

Ersättare: Fanny Battistutta

Regionstyrelsen

Ordinarie: Daniel Liffner

Ersättare: Tryggve Svensson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie: Daniel Liffner

Regionstyrelsens personalutskott

Ordinarie: Tryggve Svensson

FoU beredningen

Ordinarie: Carin Högstedt

Folkhälsoberedningen

Ersättare: Britt Bergström

Trafiknämnden

Ordinarie: Fanny Battistutta, vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie: Tryggve Svensson, vice ordförande

Ersättare: Britt Bergström

Regional Utvecklingsnämnd

Ordinarie: Jerker Nilsson

Ersättare: Michaela Gross

Revisionen

Ordinarie: Börge Nielsen

Patientnämnden

Ordinarie: Susanne Borgström

Ersättare: Per Åberg

Förvaltningsrätten

Margareta Lundblad

Göta hovrätten

Vinko Stifanic

Jury tryckfrihet

Ordinarie: Mikael Karlsson

Övervakningsnämnden i Kalmar

Vinko Stifanic

Reaktor Sydost

Ersättare: Björn Gullander

Kulturnämnden

Ersättare: Wirginia Citron Bogatic,

Länsstyrelsens viltvårdförvaltningsdelegation

Ersättare: Jerker Nilsson

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Ordinarie: Björn Gullander

AB Destination Småland

Ordinarie: Carin Högstedt

Kulturparken Småland

Ordinarie: Margareta Lundblad

Arvid och Anna Ahls stiftelse

Ersättare: Eva-Britt Svensson

Coompanion

Ordinarie: Kerstin Wiréhn

Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

Ordinarie: Predrag Jankovic, ordförande

Subkommitén Nordsjöprogrammet

Ersättare: Hasse Henriksson