• Hem
  • Region Kronober...
sida

Region Kronoberg

Regiongruppens hemsida:

http://regionkronoberg.vansterpartiet.se/

 

Vänsterpartiets förtroendevalda i Region Kronoberg 2015-2018

Gruppledare
Daniel Liffner
e-post: [email protected]
Tel: 070 58 30 555

Politisk sekreterare

e-post:
Tel: 070 755 01 66

Regionfullmäktige
Gruppledare: Daniel Liffner

Ordinarie:
Tryggve Svensson
Britt Bergström
Jerker Nilsson
Wirginia Citron Bogatic
Daniel Liffner

Ersättare:
Fanny Battistutta
Björn Gullander
Karolina Allgulin

Valberedningen
Ordinarie: Jerker Nilsson, Britt Bergström
Ersättare: Fanny Battistutta

Regionstyrelsen
Ordinarie: Daniel Liffner
Ersättare: Tryggve Svensson

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordinarie: Daniel Liffner

Regionstyrelsens personalutskott
Ordinarie: Tryggve Svensson

Beredningen för forskning och utveckling (FoU)
Ordinarie: Carin Högstedt

Folkhälsoberedningen
Ersättare: Britt Bergström

Trafiknämnden
Ordinarie: Fanny Battistutta, vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Tryggve Svensson, vice ordförande
Ersättare: Britt Bergström

Regional utvecklingsnämnd
Ordinarie: Jerker Nilsson
Ersättare: Mikaela Gross

Revisionen
Ordinarie: Börge Nielsen

Patientnämnden
Ordinarie: Susanne Borgström
Ersättare: Per Åberg

Förvaltningsrätten
Margareta Lundblad

Göta hovrätt
Vinko Stifanic

Juryn för tryckfrihet
Ordinarie: Mikael Karlsson

Övervakningsnämnden i Kalmar
Vinko Stifanic

Filmregion Sydost
Ersättare: Björn Gullander

Kulturnämnden
Ersättare: Wirginia Citron Bogatic,

Länsstyrelsens viltvårdsförvaltningsdelegation
Ersättare: Jerker Nilsson

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Ordinarie: Björn Gullander

AB Destination Småland
Ordinarie: Carin Högstedt

Kulturparken Småland
Ordinarie: Margareta Lundblad

Arvid och Anna Ahls stiftelse
Ersättare: Eva-Britt Svensson

Coompanion
Ordinarie: Kerstin Wiréhn

Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
Ordinarie: Predrag Jankovic, ordförande

Subkommittén Nordsjöprogrammet
Ersättare: Jonas Wanér

Dela den här sidan:

Kopiera länk