sida

Förtroendevalda

Johnny Werlöv
Ordförande Vänsterpartiet Växjö
Uppdrag Växjö kommun
Kommunrevisionen

Eva-Britt Svensson
Uppdrag Riks, Regeringens sexualbrottsutredning
Uppdrag Region Kronoberg
Ersättare i Arvid och Anna Ahls minnesfond
Uppdrag Växjö Kommun
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i omsorgsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen

Daniel Liffner
Gruppledare Vänsterpartiet i Region Kronoberg
Uppdrag Region Kronoberg
Ordinarie ledamot i regionfullmäktige
Ordinarie ledamot i regionstyrelsen

Carin Högstedt
Uppdrag Region Kronoberg
Ordinarie ledamot AB Destination Småland
Uppdrag Växjö Kommun
Ordinarie ledamot kommunstyrelsen
Ordförande Forsknings- och utvecklingsberedningen (FoU beredningen)

Örjan Mossberg
Gruppledare Vänsterpartiet i Växjö kommun
Uppdrag Växjö Kommun
Ordinarie ledamot i Tekniska nämnden
Vice ordförande Videum

Ann-Christin Eriksson
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot i nämnden för arbete och välfärd
Ersättare i Värends räddningstjänst

Elisabeth Risedal
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot i utbildningsnämnden
Ersättare VKAB

Håkan Frizén
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ersättare VÖFAB

Ylva Jönsson
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare Vidingehem

Mikael Karlsson
Uppdrag Växjö kommun
Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden
Uppdrag Växjö kommun
Vice ordförande överförmyndarnämnden

Sandra Werlöv
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot i VEAB

Karolina Allgulin
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare omsorgsnämnden

Robert Armblad
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare utbildningsnämnden
Ersättare ID (Institutet för lokal och regional demokrati)

Farhad Khaghani
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare i nämnden för arbete och välfärd

Helén Moggia
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare kultur- och fritidsnämnden

Monica Tengius
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare tekniska nämnden

Maria Garmer
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare byggnadsnämnden
Ersättare Braåsgården och Braåsbyggen

Gertud ”Atti” Andersson
Uppdrag Växjö kommun
Ersättare J P Gustafssons stiftelse
Politisk samordnare

Staffan Sandström
Uppdrag Växjö kommun
Ordinarie ledamot God man för jordbruk och skog

Lorenzo Pena Paredes
Uppdrag Växjö kommun
Nämndeman i Växjö Tingsrätt

Dalal Abdel Gani
Uppdrag Växjö kommun
Nämndeman i Växjö Tingsrätt

Dela den här sidan:

Kopiera länk