Förtroendevalda

Susanne Borgström
Ordförande Vänsterpartiet Kronoberg

Uppdrag:
Region Kronoberg
Ordinarie ledamot i patientnämnden