Ljungby

V-Ljungby finns på Facebook

https://www.facebook.com/pages/Vänsterpartiet-Ljungby/186516978218029

Kontakta dina Ljungby-politiker!

Kerstin_w_1

 

 

 

Ordförande för V Ljungby, ledamot i Kommunfullmäktige & Kommunstyrelsen, 

ledamot i styrelsen för Coompanion

E-post:  [email protected]       Tel: 0372-622 42,  0705-677984

Tryggve_w_11

 

 

 

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

E-post: [email protected]      Tel: 0372-103 78

Ingegard_w_1

 

 

 

E-post: [email protected]      Tel: 0702-515419, 0372-12369

Bjorn_w_1

 

 

 

Ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Demokratiberedningen, ledamot i styrelsen för 

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ersättare i styrelsen för Reaktor-Sydost

E-post: [email protected]   Tel: 073-0682805

MargaretaLundblad_Logga_w

 

 

 

 

Ledamot  Socialnämnden

E-post: [email protected] Tel: 037224013

Jenny_Ahonen_w

Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

E-post: [email protected] Tel 072-336 10 13

Emil_Göransson_w

Ersättare i Tekniska nämnden 

E-post: [email protected] Tel 0709-500653

Christian-Johansson_wp

Ersättare i Barm- och utbildningsnämnden 

E-post: [email protected]  Tel 070 -205 73 38