V Kronobergs valda kongressombud

Kongressombudspresentationer
Valda ordinarie
Janna Tisjö, V Alvesta ordinarie
Maria Garmer, V Braås-Rottne ordinarie
Mikaela Gross, V Uppvidinge ordinarie
Robert Armblad, V Växjö ordinarie

Valda ersättare
Morgan Karlsson, V Ljungby ersättare
Christer Persson, V Markaryd ersättare
Karl-Bertil Bertilsson, V Älmhult ersättare
Björn Knudsen, V Växjö ersättare

 

Presentationer

Janna Tisjö
Tel. 0735-444581

Mail. [email protected]
”Jag heter Janna Tisjö, jag är 36 år. Jag är vice ordförande i distriktet och ordförande i V-Alvesta och sammankallande i den internfeministiska gruppen i distriktet. Just nu går jag en 3-årig utbildning till grundlärare med inrikting mot arbete på fritidshem. Jag bor i Alvesta med min man och vår katt. För mig är det viktigt med omfördelning av resurser i samhället, från dem som har mest till de som inte har lika mycket och det anser jag att vår valplattform tar upp. En annan viktig fråga för mig är miljön och en omställning mot ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där man skiftar fokus från ekonomisk tillväxt till hållbara miljö och klimatmål.

 

Maria Garmer
tel. 0704-030595
Mail. [email protected]
Mitt namn är Maria Garmer, jag är 37 år och studerar beteendevetenskap.
Jag bor i Viås, en mindre by utanför Braås och är aktiv i Braås-Rottnes partiförening.
Som representant för Vänsterpartiet i Växjö kommun, har jag uppdrag som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare i Byggnadsnämnden samt vice ordförande i Stiftelsen Braåsgården.
Jag känner ett stort engagemang för de frågor som rör landsbygden och de utmaningar som mindre orter ställs inför. Jag har deltagit vid en kongress tidigare och får jag möjlighet att åka till kongressen 2018 är min förhoppning att kunna driva frågor som rör landsbygd och jämställdhet.

I partistyrelsens förslag till valplattform går att läsa följande: ”Varje människas frihet hänger samman med alla människors frihet, med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig. Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig som starkast”.
En betydande del i ett åstadkomma ett jämlikt samhälle är just att skapa möjligheter till frihet oavsett var du bor. På landsbygden handlar det om fungerande serviceutbud, god infrastruktur, att få bukt med lärarbrist och se till att skolan erhåller samma resurser som skolor i stan, att matcha arbeten med de som är arbetssökande genom exempelvis riktade yrkesutbildningar, men också om ett inspirerande och fritt kulturutbud och mötesplatser som hålls öppna.

Valplattformen belyser vikten av att avståndet till städerna inte ska styra hur god välfärden är, för att det ska bli verklighet krävs likvärdiga grundförutsättningar. Min förhoppning är att Vänsterpartiet under årets kongress fortsätter att utveckla sitt arbete för ett socialt jämlikt och jämställt land.
Maria Garmer

 

Mikaela Gross
Tel. 070-5505106
Mail. [email protected]
Jag heter Mikaela Gross, 41 gammal och bor i Åseda. Är gift och har fem barn mellan 5 och 15 år. Normalt är jag Egenföretagare men är just nu sjukskriven. Jag gick med i Vänsterpartiet 2013. Politisk verksam är jag i Uppvidinge som Ordförande i partiföreningen och ersättare i Kommunfullmäktige. I Regionen är jag ersättare i Regionala Utvecklings Nämnd och sitter även som Vänsterpartiets Representant i arbetsgruppen ”God och nära vård”. Mina politiska tyngdpunkter ligger på Skolan och Hälso och Sjukvård och naturligtvis Landsbygdsfrågor. Jag tycker om varan valplattform: Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste…!!! Särskilt viktigt i dagens samhälle.

 

Robert Armblad
Tel. 0709932825
Mail. [email protected]
Namn: Robert Armblad Ålder: 28 Sysselsättning: Lärare.Tankar om valplattformen Partistyrelsens förslag till valplattform med fokus på jämlikhet är i mångt och mycket en bra plattform med många goda förslag för hur vi bygger ett samhälle för alla och inte bara för de rika. Den beskriver på ett bra sätt hur makten har förskjutits bort från demokratiska institutioner och istället förflyttats till internationella storbolag. Även om grundförslaget till valplattform är bra så finns det en del frågor som jag anser att man hade behövt skärpa eller lägga till. Låt det gemensamma leda vägen De privata företagen under kapitalismen har endast vinst som mål och därför måste det nödvändiga omställningsarbetet i första hand utgå från det offentliga. Volkswagen och andra miljöbovar har tydligt visat att det inte räcker med regleringar. Det enda sättet att ha verklig kontroll över produktionens utsläpp är att äga produktionsmedlen. Därför kommer jag ställa mig bakom motioner med utgångspunkten i att återta privatiserade verksamheter till det offentliga och därtill bygga ut nya som ska leda omställningsarbetet. Totalrenovera Sverige Jag anser att Vänsterpartiet borde utarbeta ett lånefinansierat investeringsprogram för storskaliga satsningar på det offentliga när det gäller utbildning, bostadsbyggen och infrastruktur. Jag har därför som medlem ställt mig bakom motionen ”Totalrenovera Sverige” som ställer just ett sådant krav på storskaligt investeringsprogram. Liknande satsningar har byggt stora delar av västvärldens välfärdssamhällen och politiker som Bernie Sanders, Jeremy Corbyn och Jean-Luc Mélenchon visar att det både går att nå stora valframgångar och förändra samhällsdiskursen med ett sådant krav. Dags att bryta med storfinansens EU När det sedan gäller valplattformens kritik av det internationella kapitalet och diverse antidemokratiska frihandelsavtal så har man helt låtit bli att nämna EUs roll i det hela. Jag ställer mig därför bakom de motioner som förtydligar att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige ska gå ur EU. EU är ett borgerligt projekt för storfinansen med en grundlag som kräver nyliberal politik från sina medlemsländer. Om detta borde ingen tveka efter förnedringen av Grekland, hemlighetsmakeriet kring frihandelsavtalet TTIP och hur EU har agerat i flyktingfrågan. Internationell solidaritet och fred Sverige har länge varit en del av den internationella krigsföringen genom sin vapenexport. Därför anser jag att skrivningarna om svensk vapenexport bör skärpas från att handla om ”skurkstater och diktaturer” till att handla om ett totalförbud för vapenexport. Svenska vapen ska inte vara en del av stormakters imperialistkrig.

 

Morgan Karlsson
Tel. 070-6231417
mail. [email protected]

Jag heter Morgan Karlsson 41 år, gift samt ett barn (snart 5 år) och arbetar som ledsagare.
Född och uppvuxen i Ljungby. Bodde några år i Göteborg, men längtade tillbaks och flyttade hem igen efter ett tag.
Sitter i styrelsen Vänsterpartiet Ljungby samt i DS.
Jag brinner för att bekämpa orättvisor av alla de slag. T.ex. kan det handla om bostäder, äldrevård, lss, pensioner, ojämlikhet, rasism, m,m. Ja listan kan göras lång.
Ett jämlikare samhälle är ett trevligare och bättre samhälle!
Morgan Karlsson

 

Christer Persson
Tel. 070-591 84 98
Mail. [email protected]
Christer Persson. efter 42 års arbete inom socialtjänst är jag sedan september pensionär. Senast arbetade jag som verksamhetschef i Hässleholms kommun med ansvar försörjningsstöd, integration och bosättning av medborgare som är utestängda från den fina bostadsmarknaden ( inkl. Allmännyttan). Jag har alltså arbetat inom socialtjänstens alla områden, tidigare bl.a. i Ljungby. Jag lämnade detta arbete eftersom vi inte fick nödvändiga resurser för att arbeta enligt gällande lagstiftning. Är född och uppvuxen i Bromölla. PÅ mitt första arbete i hemkommunen, där VKP och S alltid  hade stor majoritet,  var uppgiften bl.a. att ta tag i mycket som låg efter bl.a. klagomål från länsstyrelsen. Ett av dessa klagomål var kritik av att kommunen inte löst problemen i Valjehemmet där min farfader blivit innebränd p.g.a. personalbrist. För enkelhetens skull hade man låst hans dörr och det började brinna. Den röda kommunen  borde haft bättre  ordning kan man tycka. I många andra kommuner jag arbetat inom har personalresurserna inte varit i nivå med lagstiftningen  krav och jag har bytt fler jobb p.g.a. detta. Det är tyvärr inte helt lätt att se koppling mellan politisk ledning och kärnverksamhetens resultat i socialt arbete. Alltså behövs politiken ha rättvisa som mål men vi måste också ha bevis på att detta kommer medborgare  till del i verkligheten. I dag har vi nya problem på bl.a. socialförvaltningar  där pappersarbete och planer har börjat bli blivit viktigare än kärnverksamheten. Inom socialtjänst är det lätt att se behov av ett rättvisare Sverige men också ett effektivare arbetssätt. Ex. är mer än hälften av att som lever på socialbidrag arbetslösa utan synliga sociala problem .Likväl måste alla utredas av stressade socialarbetare och tvingas sälja eventuella tillgångar. Budskapet är att arbetslösheten  för dessa är deras eget fel. Vi har privat nu  precis fått tid  till barnhabiliteringen efter 1.5 års väntan .

Detta är bakgrund till syn på förslag till valplattform:
Plattformen berör många viktiga områden. Mjöligen kunde de ökande orättvisorna tydligare  lyftas fram. Orättvisorna gäller ekonomi, hälsa, boende, skola. Bra att man lyfter behov av att tala med varandra vilket också görs av Jonas. Sex timmars arbetsdag med konkreta förslag att detta prövas i varje kommun, bra.Järnvägar och styrning mot miljövänlig kommunikation. Förstatliga  skolan ( VPK hade tyvärr stöttat kommunaliseringen).Allinasfrihet. Kommunerna sköter inte bostadsförsörjningen  o många planerar istället för att slippa fattiga medborgare. Staten måste ta ansvar. Saknar krav på återförande av fastighetsskatt . Ska allinasen beslut om att allmännyttan ska vara vinstdrivande verkligen vara krav? Rättvist pensionssystem. Tyvärr finns det ingen koppling mellan ett jämlikt samhälle och en fungerande sjukvård (sid 19). De brister i välfärden som många medborgare upplever i dag är allvarliga. Det måste framgå tydligligt att V kräver en fungerande sjukvård med omedelbart rätt till hjälp utan eviga köer där personalen inte ska behöva inte slitas ut. Ska inte tandvård  ingå i sjukvård. England  har klarat detta. Delad föräldraledighet ser bra ut som jämställdhet men i arbetet har jag träffat många mammor som med glädje själva tar han om sina barn eftersom   pappan har dålig förmåga. Förslaget saknar barnperspektiv för de sämst ställda tyvärr. Sid 230.Hur ska kvinnojourer kunna bidraga  till jämlikhet mellan kvinnor och män. Vore bättre att se till att kvinnojourer hade förtur till skyddare boende för utsatta . Ett stort antal nyanlända kommer inte i arbete och tydlig satsning på utbildningsinsatser är avgörande. Förslag  på studier i svenska  och utbildningssatsningar för alla asylsökande är svårt att motivera. En del asylsökande kan ganska snabbt bedömas inte ha möjlighet att få asyl. Varför ska de utbildas? Förklara detta för ev. väljare  som står i kö på kö till andra verksamheter.

 

 

Karl-Bertil Bertilsson
tel 0705314747
mail [email protected] 

Jag är 73 år och således pensionär. Jag har varit lärare på gymnasieskolan här i Älmhult. Mina uppdrag för närvarande är ordinarie styrelseledamot i Älmhultsbostäder, ersättare i Miljö- och Byggnämnden och jag är nämndeman i Växjö tingsrätt.
Jag vill framför allt verka för att få bort eller minska det privata vinstintresset inom skola, vård och omsorg. Jag vill också att det byggs fler små hyresrätter till rimliga hyror.

 

 

Björn Knudsen
Tel: 0767683766
Mail [email protected]
Presentationstext
Mitt namn är Björn Knudsen jag är 45 år. Jag är ny i politiken, jag har tidigare arbetat som egenföretagande kortfilmsproducent men för närvarande skriver jag böcker och strävar efter att bli författare. Jag sökte mig till Vänsterpartiet i Åre Järpen i Jämtland 2015 för jag tyckte Jonas Sjöstedt var den enda politiker som i media presenterade bra förslag och en hade en vettig politik.

Under den tid som jag verkade i Vänsterpartiet Järpen, lyckades Vänsterpartiet få tillstånd en satsning på ett vägbygge mellan Åre och Östersund, den gamla vägen var i dåligt skick med gropar och hål och med den nya vägen som byggdes fick Jämtlandsborna en säkrare resa från fjällbyarna vid Åre till tätorten Östersund.

Jonas gjorde också flera besök i Östersund vid tillfället och med mitt och min valkrets initiativ lyckades den framgångsrika politiken med ”rätt till heltid” få fäste på riksplanet, ”rätt till heltid” var en satsning på deltids- och timanställda inom kommuner och landsting. Att låglöne arbetare skulle erbjudas en stabil och säker inkomstkälla med heltidstjänster inom kommuner och landsting över hela Sverige.

På kongressen har jag fyra kongressmotioner som jag har tänkt att prata om, men mitt starka kort, den motion jag har mest förhoppningar till är: Rätt till lagstadgad minimilön om 13000 sek i månaden. Det finns en lagstiftning i Sverige som säger att den lägsta lön som arbetare skall erhålla är ca 11800sek i månaden, tyvärr när arbetsmarknadens parter gör upp om löner i löneförhandlingar bryts det mot denna lag. Och det förekommer lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden där fattiga utrikiska arbetare ställs mot fattiga svenska arbetare. Lagen efterföljs inte i Sverige idag. Jag vill med denna kongressmotion höja den lagstadgade minimilönen till 13000sek i månaden så att en arbetare i Sverige skall kunna leva på sin lägstalön och därigenom få bättre levnadsvillkor. Om en sådan lag införs och praktiseras kommer skatteintäkterna att öka.

Jag tycker att vänsterpartiets valplattform är gedigen och bra men önskar kanske att handikappfrågor lyfts i valplattformen lite mer då handikappade och människor med olika funktionshinder är en stor väljargrupp.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *